Уляна Лущик Лущик Уляна Богданівна

Доктор медичних наук, науковий керівник та генеральний директор науково-методичного центру ультразвукової діагностики «Істина».

українська версія
русская версия
english version

Телефон: +380 44 467-63-99, факс: +380 44 467-63-97.

Уляна Богданівна Лущик народилася 1 лютого 1964 року у місті Тернополі в сім’ї лікарів. Середню школу закінчила із золотою медаллю. Іще школяркою обрала для себе майбутню професію – вирішила стати лікарем, як батько і мати. Готувалася до цього ґрунтовно та серйозно – пройшла в медицині все від самого початку: працювала і санітаркою, і медсестрою.

У 1981–1988 роках навчалася на лікувальному факультеті Тернопільського медичного інституту. Іще в шкільні роки відчула потяг до наукової роботи, була лауреатом міських олімпіад із біології. А під час навчання в інституті стала активним членом студентського наукового товариства. У студентському науковому гуртку кафедри нервових хвороб Тернопільського медінституту виконала 4 наукові роботи з дослідження особливостей церебральної гемодинаміки та впливу на неї вазоактивних середників у хворих із порушеннями мозкового кровообігу. Неодноразово брала участь у студентських наукових конференціях, ставала дипломанткою республіканських конкурсів студентських наукових робіт. Уже в той час почала освоювати та відпрацьовувати методику УЗДГ екстракраніальних артерій голови.

Після закінчення медінституту у 1988–1989 роках проходила інтернатуру на базі Подільської центральної районної клінічної лікарні в Києві, потім працювала дільничним терапевтом, невропатологом у лікарні швидкої допомоги, лікарем функціональної діагностики в лабораторії патофізіології кровообігу Київського науково-дослідного інституту клінічної та експериментальної хірургії, згодом Республіканського центру матері та дитини, науково-методичного центру “Георан”.

Неодноразово проходила курси підвищення кваліфікації з неврології в КМАПО імені П.Л. Шупика, а також на виїзних циклах Московської медичної академії імені І.М. Сєченова за фахом неврологія, епілептологія, функціональна діагностика.

У 1994 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук.

Протягом 1990–1994 років розробила принципово нову методику локації та клінічної інтерпретації даних УЗДГ і УЗ-скенування артеріального і венозного русла голови та шиї. 19 липня 1995 року в Держпатенту України було зареєстровано патент на винахід “Спосіб ультразвукової діагностики стану судин головного мозку”.

У 1996 році було засновано науково-методичний центр ультразвукової медичної діагностики “Істина”. Його створення було продиктоване потребою розробки нових методик ультразвукової діагностики. Тут Уляна Богданівна Лущик і нині обіймає посади наукового керівника та генерального директора.

Діяльність цього першого в Україні приватного наукового медичного центру стала переконливим прикладом того, що швидке впровадження передових досягнень науки в практику дає змогу значно збільшити кількість пацієнтів, котрим можна реально допомогти вже зараз. Новітні методики діагностики та лікування, пов’язані з використанням високочутливої апаратури (а колектив Центру має вже 7 патентів у цій галузі), дозволяють по-новому поглянути на деякі патологічні процеси та шляхи їх корекції. Завдяки цьому вдається повертати до життя таких хворих, котрих за всіма давніми канонами медичної практики досі вважали “безперспективними”. Лікарі “Істини” досягли певних успіхів у лікуванні таких захворювань, як тривалий коматозний стан, розсіяний склероз, епісиндром, ДЦП, розумова відсталість, аутизм, затримка психомоторного розвитку тощо.

Колектив НМЦУЗМД “Істина” підготував та випустив у світ ряд наукових видань, присвячених висвітленню актуальних проблем сучасної медицини.

У 1999 році науковий керівник центру “Істина” У.Б. Лущик захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук.

У 2004 році вона стала лауреатом загальноукраїнського рейтингу професійних досягнень “Лідер України”.

ПЕРЕЛІК ПАТЕНТІВ

 1. “Спосіб ультразвукової діагностики стану судин головного мозку” – патент Держпатенту України №10262А від 19.07.95.
 2. ”Спосіб оцінки регіональної ангіоархітектоніки” – патент Держпатенту України №67707А від 31.12.03.
 3. ”Спосіб оцінки сірошкального скенованого зображення” – патент Держпатенту України №67708А від 31.12.03.
 4. ”Спосіб оцінки порушень мікроциркуляції в нормі та при патології у людей різного віку за допомогою методу капіляроскопії” – патент Держпатенту України №67709А від 31.12.03.
 5. ”Спосіб лікування судомного синдрому” – патент Держпатенту України №71505А від 31.12.03.
 6. ”Спосіб нейрореабілітації хворих на апалічний синдром” – патент Держпатенту України №72725А від 31.12.03.
 7. “Спосіб використання композицій лікарських засобів для корекції артеріовенозного дисбалансу” – патент Держпатенту України №72868А від 31.12.03

НАУКОВА ЛІТЕРАТУРА, ПІДГОТОВЛЕНА ТА ВИПУЩЕНА НМЦУЗМД “ІСТИНА”

 1. У.Б. Лущик. ОСНОВИ МЕТОДИКИ УЛЬТРАЗВУКОВОЇ ДІАГНОСТИКИ СУДИН ГОЛОВНОГО МОЗКУ (укр., рос., англ.) (1997). У навчальному посібнику викладено основи ультразвукової діагностики цереброваскулярної патології за допомогою методик ультразвукового скенування та ультразвукової допплерографії. Розглянуто новий методичний підхід до клінічної ультразвукової діагностики цереброваскулярних захворювань, який включає анатомо-фізіологічні особливості кровопостачання артеріального та венозного церебральних русел, основи топографічної діагностики неврологічного дефіциту при цереброваскулярних захворюваннях. Висвітлено деякі підходи до розуміння фізики ультразвукових явищ та принципи роботи сучасник ультразвукових систем. Запропоновано ілюстративний матеріал для зручності засвоєння теоретичних знань і практичних навичок застосування методики.

 2. У.Б. Лущик. ЗНАЧЕННЯ ЗМІН АРТЕРІАЛЬНОГО ТА ВЕНОЗНОГО КРОВОПОСТАЧАННЯ ГОЛОВНОГО МОЗКУ У ВИБОРІ ВАЗОАКТИВНИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ОСІБ РІЗНОГО ВІКУ (укр.) (1999). У даній праці висвітлено основні гемодинамічні аспекти кровопостачання головного мозку з урахуванням особливостей його онтогенезу та судинного русла, розкрито вікові особливості змін церебральної гемодинаміки в нормі та при судинно-мозковій патології. З урахуванням цих особливостей мозкової ангіоархітектоніки та гемодинаміки, сучасних методичних підходів до трактування допплерограм запропоновано патогенетичний підхід до вибору вазоактивних засобів для хворих різного віку із церебральною патологією.

 3. У.Б. Лущик, Н.Г. Лущик, І.П. Бабій. АПАЛІЧНИЙ СИНДРОМ (укр., рос.) (2003). Дана монографія – одна з небагатьох спроб узагальнення останніх знань про апалічний синдром та вегетативні персистуючі стани – надзвичайно актуальної проблеми сьогодення при невдалій ресусцитації, а також відображення сучасних поглядів на такі стани та новітніх підходів до лікування. Автори монографії – лікарі-невропатологи, які володіють методиками функціональної та променевої діагностики і з позицій власного досвіду успішного виведення хворих із апалічного синдрому аналізують відомі публікації з цього питання, творчо переосмислюючи їх.

 4. У.Б. Лущик, Н.С. Браніцька. ДОСЛІДЖЕННЯ АРТЕРІОВЕНОЗНОЇ РІВНОВАГИ (ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ УЛЬТРАЗВУКОВОЇ ДОППЛЕРОГРАФІЇ) (укр., рос.) (2003). У брошурі описано дослідження стану артеріовенозної церебральної рівноваги методом ультразвукової допплерографії у практично здорових людей, проведено аналіз отриманих результатів та перевірку цих результатів на архівному матеріалі хворих, які проходили обстеження у НМЦУЗМД “Істина”.

 5. У.Б. Лущик, В.В. Новицький, Є.М. Ткаченко, Ю.М. Ройтман, В.Л. Мороз, Ю.О. Колосова, К.А. Францевич. КОЛОРИЗАЦІЯ УЛЬТРАЗВУКОВИХ СКЕНОВАНИХ ЗОБРАЖЕНЬ (укр., рос.) (2003). Дана монографія – це спроба популярного викладу частини досягнутого за 5 років роботи над проблемою колоризації скенованих сірошкальних зображень. Ця книжка є першою з циклу робіт, присвячених проблемі колоризації сірошкальних зображень у медицині.

 6. У.Б. Лущик. “СЛЕПОЙ” ДОППЛЕР ДЛЯ КЛИНИЧЕСКИХ ИНТЕЛЛЕКТУАЛОВ (КАЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА ЦЕРЕБРАЛЬНЫХ ДИЗГЕМИЙ) (рос.) (2004). Даний навчальний посібник – настільна книжка лікаря функціональної діагностики, атлас-самовчитель унікальної авторської методики клінічної інтерпретації ультразвукових допплерограм для якісної оцінки порушень артеріовенозно-лікворної рівноваги в функціонуванні судинної системи мозку, яка протягом 15 років була успішно апробована в медичних закладах України та країн СНД. Книжка орієнтована на студентів, інтернів та аспірантів медичних вузів, лікарів-невропатологів, нейрохірургів, психіатрів, ангіологів та ангіохірургів, лікарів функціональної та променевої діагностики, сімейних лікарів, лікарів відділень інтенсивної терапії.

 7. У.Б. Лущик, В.В. Новицкий, Е.Н. Ткаченко, Ю.М. Ройтман, В.Л. Мороз, Ю.А. Колосова, К.А. Францевич. АНАЛИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ГЕМОДИНАМИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ В АНГИОНЕВРОЛОГИИ (рос.) (2003). Розвиток сучасної діагностичної апаратури для комп'ютерної та магнітно-резонансної томографії, ультразвукової судинної діагностики, електроенцефалографії тощо дає змогу виявляти і спостерігати в динаміці структурні та функціональні зміни в судинах і тканинах головного мозку. Сприяти значному зниженню кількості цереброваскулярних захворювань повинна розробка оптимальних варіантів комплексної діагностики стану судинного русла та динамічного спостереження за пацієнтами з груп ризику. Особливого значення в цьому плані набуває індивідуальне застосування вазоактивних препаратів, яке спрямоване тільки на спровоковані ланки церебральної та системної гемодинаміки і виключає формування невиправданої артеріальної церебральної гіперемії.

 8. У.Б. Лущик, В.В. Новицкий, Ю.А. Колосова. СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ КАПИЛЛЯРОСКОПИИ (рос.) (2005). Стан системи капілярів як найважливішої ланки кровоносного русла, що забезпечує органи й тканини всіма необхідними для життєдіяльності речовинами, дає чимало цікавої додаткової інформації в діагностичному плані. Сьогодні капіляроскопія, яка дозволяє візуалізувати порушення мікроциркуляції, стала одним із прогресивних методів діагностики завдяки використанню сучасних електронно-комп’ютерних технологій. Широкому спектру можливостей її застосування і присвячено даний методичний посібник.

 9. У.Б. Лущик. ДІАГНОСТИЧНІ АЛГОРИТМИ ОЦІНКИ ЦЕРЕБРАЛЬНИХ ДИЗГЕМІЙ ТА НЕЙРОРЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ НЕЙРОХІРУРГІЧНОГО ПРОФІЛЮ (укр.) (2004). Ця книга – свого роду короткий екскурс у дві актуальні проблеми сучасної нейрохірургії, перша з яких – діагностика й оцінка стану судинної системи на регіональному церебральному та мікроциркуляторному рівні; друга ж – нейро-реанімація та інтенсивна нейрореабілітація тяжких хворих неврологічного і нейрохірургічного профілю. У доступній формі викладено основи сучасних методів дослідження судинної системи організму та інтерпретації результатів дослідження. Наголошено на можливостях комплексного застосування ультразвукової діагностики судин мозку, комп’ютерної капіляроскопії поряд із магнітно-резонансною та рентгеноконтрастною ангіографією. Видання орієнтоване на лікарів-ангіохірургів, нейрохірургів, невропатологів, реаніматологів та реабілітологів, студентів вищих медичних навчальних закладів. ГОТУЮТЬСЯ ДО ДРУКУ

 10. У.Б. Лущик, Н.Г. Лущик. АНАЛІТИЧНІ АСПЕКТИ ГЕМОДИНАМІЧНИХ ЗРУШЕНЬ ПРИ СУДОМНИХ СТАНАХ У ЛЮДЕЙ РІЗНОГО ВІКУ. У цій книзі викладено новітню концепцію гідродинамічного конфлікту та патологічного реагування судинної системи у хворих на епілепсію, що виникла на основі власних спостережень та з урахуванням праць на дану тему інших науковців. Один з авторів книги, Лущик У.Б., з 1989 року вивчає проблему судомних реакцій організму та можливості гемодинамічної корекції в даного контингенту хворих. Завдяки індивідуально підібраному адекватному лікуванню було одержано позитивний клінічний та нейродинамічний регрес картини захворювання у 62% випадків, про що свідчать дані обстеження більш ніж 400 пацієнтів із епілепсією з архіву наукової документації Центру.

 11. У.Б. Лущик, В.В. Новицький. ОСНОВИ ПРИКЛАДНОЇ ПРИЖИТТЄВОЇ ГЕМОДИНАМІКИ В ЕПОХУ ВІЗУАЛІЗУЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ. Це видання присвячено висвітленню основ прикладної гемодинаміки, аналітичним підходам до застосування принципів і законів руху крові в людському організмі, клінічній інтерпретації даних різних методів об’єктивізації кровоплину з оцінкою впливу виявленої патології на патологічні та компенсаторні перебудови кровоплину, прогнозуванню ефективності різноманітних вазоактивних середників. Основна мета книги – викласти в доступній для лікарів формі постулати механіки кровообігу, суть гідродинамічних конфліктів, особливості впливу еластико-тонічних властивостей судинної стінки на забезпечення адекватного кровопостачання. Концепція книги базується на сучасних неінвазивних прижиттєвих дослідженнях, проведених авторами, та отриманих ними позитивних лікувальних гемодинамічних ефектах.

Created 5 Jul 2005 by George Pavlenko
= Hosted by Arbat = Supported by Prometeus =

Extra Web Top